Sources / Źródła

We learn from many sources. This is a compilation of the ones which we used in here so far. As you can see, inspirations can come from anywhere, even from us, perhaps?

To keep the ideas flowing, we’re maintaining our wish list. It’s mainly books of course. Have a look, maybe you’ll find something for yourself.

Uczymy się z wielu źródeł. Oto kompilacja tych, z których dotychczas tu skorzystaliśmy. Jak widzisz, inspiracja może przyjść zewsząd, może również i od nas?

Aby zapewnić sobie stały przypływ pomysłów, utrzymujemy listę życzeń. To głównie książki, rzecz jasna. Zerknij, może znajdziesz coś dla siebie.

2016-11-27_sources1

External resources