Bramboraky (Chleboraky)

Bramboraky

Every nation has recipes to reuse old food. This one comes from the Czech region of Moravia and is and adaptation of a potato pancake recipe to use up old bread (bread pancakes?). Some people say it should be called chleboraky because of the used ingredient (chleb=bread).

Każdy naród ma swoje przepisy, wykorzystujące stare jedzenie. Ten pochodzi z czeskiego rejonu Moraw i jest przepisem na placki ziemniaczane, przerobionym aby wykorzystać stary chleb. Continue reading “Bramboraky (Chleboraky)”

Spinach & herb flatbreads. Chlebki ze szpinakiem i ziołami.

Making bread can be time consuming. While the real bread-bread just requires the time, we keep looking for nice ideas for something faster and snacky. These flatbreads are one of the recipes we stumbled upon.

Robienie chleba może być czasochłonne. Choć prawdziwy chleb-chleb zwyczajnie potrzebuje tego czasu, my nie ustajemy w poszukiwaniu czegoś szybkiego, bardziej przekąskowego. Te chlebki to jeden z przepisów, które znaleźliśmy.
Continue reading “Spinach & herb flatbreads. Chlebki ze szpinakiem i ziołami.”

“I want to start” Page. Strona “Chcę zacząć”.

For quite some time I was wondering what the best way would be to help people around the blog. After trying tags and writing custom responses to each and every question, I have decided to prerpare a page which would enabling finding your answers faster even though the collection of recipes and advice is constantly growing. The page link is available in the top menu. Have fun 🙂

Od jakiegoś czasu zastanawiałem się, jak pokierować osoby, które pytają o rady na początek. Po wypróbowaniu tagów, pisaniu odręcznie odpowiedzi i rad przy każdym pytaniu, postanowiłem przygotować stronę, która pozwoli odnaleźć się w nieustannie rosnącym zbiorze przepisów i rad. Link do strony jest dostępny w górnym menu. Miłej zabawy 🙂

New logo. Nowe logo

Let’s face it: I am not a graphics designer. I have no experience, hardly any talent. But I did need a logo. It took me several months to think of a right one and here it is. It will most probably require improvement, but that’s a start. All compliments are welcome.

Spójrzmy prawdzie w oczy: Nie jestem grafikiem. Nie mam doświadcznia, prawie nic talentu. Ale potrzebowałem logo. Kilkanaście miesięcy zajęło mi wymyślenie właściwego i oto jest. Pewnie będzie wymagać poprawek, ale zawsze to jakiś początek. Wszystkie komplementy mile widziane.

New logo. Nowe logo.
New logo. Nowe logo.

UPDATE. AKTUALIZACJA.

I have removed the logo. There have been voices that it looks like poo, not a banneton. Oh well, back to drawings.

Usunąłem logo. Pojawiły się głosy, że wygląda jak kupa, a nie kosz do wyrastania. Trudno, wracamy do rysowania.