Merry Christmas. Wesołych Świąt.

While you are trying to finish your preparations, are going to the pub or just sitting in front of your phone doing absolutely nothing. I would like to wish you all the best. Have a special Christmas.

(The mince pies recipe will follow next week)

Mince pies

Niezależnie od tego, co planujesz w te Święta, chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Niech Twoje Święta będą wyjątkowe. Niech wszystko Ci się upiecze!

(A w następnym tygodniu przepis na mince pies)

“I want to start” Page. Strona “Chcę zacząć”.

For quite some time I was wondering what the best way would be to help people around the blog. After trying tags and writing custom responses to each and every question, I have decided to prerpare a page which would enabling finding your answers faster even though the collection of recipes and advice is constantly growing. The page link is available in the top menu. Have fun 🙂

Od jakiegoś czasu zastanawiałem się, jak pokierować osoby, które pytają o rady na początek. Po wypróbowaniu tagów, pisaniu odręcznie odpowiedzi i rad przy każdym pytaniu, postanowiłem przygotować stronę, która pozwoli odnaleźć się w nieustannie rosnącym zbiorze przepisów i rad. Link do strony jest dostępny w górnym menu. Miłej zabawy 🙂

New logo. Nowe logo

Let’s face it: I am not a graphics designer. I have no experience, hardly any talent. But I did need a logo. It took me several months to think of a right one and here it is. It will most probably require improvement, but that’s a start. All compliments are welcome.

Spójrzmy prawdzie w oczy: Nie jestem grafikiem. Nie mam doświadcznia, prawie nic talentu. Ale potrzebowałem logo. Kilkanaście miesięcy zajęło mi wymyślenie właściwego i oto jest. Pewnie będzie wymagać poprawek, ale zawsze to jakiś początek. Wszystkie komplementy mile widziane.

New logo. Nowe logo.
New logo. Nowe logo.

UPDATE. AKTUALIZACJA.

I have removed the logo. There have been voices that it looks like poo, not a banneton. Oh well, back to drawings.

Usunąłem logo. Pojawiły się głosy, że wygląda jak kupa, a nie kosz do wyrastania. Trudno, wracamy do rysowania.

Easter. Wielkanoc.

Easter decoration
Easter decoration

Wersja polska poniżej.

No recipe today. Not sure if there will be anything this week. Maybe something next week. I am a beginner to blogging and still need to learn how to do more in advance, how to plan things relating to upcoming events. I admire what Girls at http://primipiatti.pl or http://nietylkopasta.pl do. I didn’t make sweets as I gave up on them for some time (to fit into my suit for Easter, mainly). I didn’t plan things in advance. From blogger’s point of view I’m an idiot, losing a perfect chance to get more attention. Oh well.

Family. This is my current focus. Visiting my Parents, my Sisters, Aunts, Uncles. Having fun with Kids, Nieces, Nephews. Preparing holiday food, and not writing about it (too much). Learning from my Mom. We’ve prepared sausages and hams. We’re going to make Dzionie, maybe some pascha (cheese-like dessert). Bread, of course. Żurek for white barszcz (borshch).

I invite you to follow my Instagram account. I’m trying to share a bit of my Easter experience there.

[wdi_feed id=”2″]

If Easter is a spiritual experience to you, I would like to wish you as much out of it as you can get.

If it is a family time, spend as much time with them as you can. It’s your family, the more you give them the more you will receive.

See you soon.

Wersja polska

Nie mam dziś przepisu. Nie jestem pewien, czy coś będzie w tym tygodniu. Może w następnym. Zaczynam blogować i wciąż muszę się nauczyć robić więcej z wyprzedzeniem, jak planować wpisy do nadchodzących okazji. Podziwiam Dziewczyny z http://primipiatti.pl czy http://nietylkopasta.pl. Ja nie robiłem słodyczy, bo bym zeżarł, a zrezygnowałem z nich na jakiś czas (przynajmniej do świąt). Nie planowałem wpisów wprzód. Z blogerskiej perspektywy jestem idiotą, tracącym szansę na trochę więcej atencji. No cóż.

Rodzina jest obecnie w centrum mojej uwagi. Odwiedzam Rodziców, Siostry, Ciocie, Wujków. Bawię się z Dziećmi, Siostrzenicami i Siostrzeńcami. Szykujemy jedzenie na święta, a nie piszemy o nim. Uczę się od mojej Mamy. Uwędziliśmy kiełbasę, szynkę. Będziemy robić Dzionie, paschę. Chleb, oczywiście. Żurek na barszcz.

Zapraszam Was do obserwowania mojego Instagrama. Staram się tam dzielić trochę moim doświadczeniem tego czasu.

[wdi_feed id=”2″]

Dodatkowo na Wykop.pl relacjonuję przygotowanie żurku.

Jeśli Wielkanoc jest dla Ciebie doświadczeniem duchowym, życzę Ci, aby udało się z niego wynieść jak najwięcej.

Jeśli to czas głównie rodzinny, spędź z nimi jak najwięcej czasu. To Twoja rodzina, im więcej jej dasz, tym więcej dostaniesz.

Do zobaczenia wkrótce.

Song about a baker

For some reason songs about bread that I find aren’t too optimistic.

This one is about a sculptor, Czesław Król, who wasn’t allowed to study arts and became a baker at a family business.  He baked at night and sculpted during the day. One day he commited suicide.

Z jakiegoś względu znajdowane przeze mnie piosenki o chlebie nie są zbyt optymistyczne.

Ta jest o rzeźbiarzu, Czesławie Królu, który nie został przyjęty na studia na ASP i został piekarzem w rodzinnej piekarni. Nocą piekł, za dnia rzeźbił. Pewnego dnia popełnił samobójstwo.

[youtube  https://youtu.be/7cONGtotXxs ]

Instagram

I have noticed that the Instagram widget was not working properly. Apologies for that. It’s fixed now. Feel free to open, like and follow 🙂

Zauważyłem, że widżet Instagrama nie działał prawidłowo. Przepraszam. Naprawiłem. Możecie teraz swobodnie otwierać, polubić i obserwować 🙂