Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą

Bonfire Night in UK is a celebration connected to an unsuccessful attempt to assassinate the King. Currently it focuses on bonfires and firework displays. Last year we went to the Lordship Recreation Ground to see the Alexandra Palace fireworks show and it was a brilliant sight (without the smoke and noise), so we decided to do it again this year.

Noc Guya Fawkesa nawiązuje do nieudanego zamachu na króla. Obecnie jej kwintesencją są ogniska i pokazy sztucznych ogni. W zeszłym roku byliśmy w Lordship Recreation Ground żeby zobaczyć pokaz z Alexandra Palace i było to świetne doświadczenie (bez dymu i hałasu), więc postanowiliśmy powtórzyć je i w tym roku.

Continue reading “Cheesy Sausage Rolls. Bułeczki z serem i kiełbasą”