Tarzynkowy Bread. Chleb Tarzynkowy.

This one stuck with us quite a while ago. Not long after we have started baking, we were looking for a white loaf to enjoy. Looking around we found two – Gosia’s simple white bread and my plain wheat-rye. We call it Tarzynkowy, as it was published on Tarzynkowo blog.

Ten przepis przyczepił się do nas jakiś czas temu. Niedługo po tym jak zaczęliśmy piec w Anglii, szukaliśmy przepisu na fajny biały chleb. Znaleźliśmy dwa – Gosia prosty biały chleb, a ja ten, zwykły pszenno-żytni. Nazywamy go Tarzynkowy, bo pochodzi z bloga Tarzynkowo. Continue reading “Tarzynkowy Bread. Chleb Tarzynkowy.”

Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie

Every now and then we try to bake something different to an everyday bread. This one attracted me because of obvious links to Silesia region of Poland. I don’t even know if it is a proper recipe, but the bread is very tasty.

Co jakiś czas staramy się upiec coś innego niż rzeczy, które piekliśmy dotychczas. Ten przepis mnie skusił oczywistym powiązaniem ze Śląskiem. Nie wiem nawet, czy to jest poprawny przepis, ale chleb jest bardzo smaczny.

Continue reading “Silesian sourdough. Chleb śląski na zakwasie”

Simple rye bread. Prosty chleb żytni

Today I’m providing one of the recipes that we worked out on our own. It’s one of those “I wonder if this works” attempts, and one of few that actually have worked. It is very simple and many people like it.

Dziś przedstawiam jeden z przepisów, które opracowaliśmy samodzielnie. To jedno z podejść typu “ciekawe czy to się uda” i jedno z nielicznych, które się udały. Jest bardzo prosty i wiele osób go lubi. Continue reading “Simple rye bread. Prosty chleb żytni”

Sourdough. Zakwas.

I don’t know what’s so special about sourdough precisely, but there is something. It is one of examples of how humans managed to make nature work for him, when they works for nature. It stands in one line with other fermented foods like sauerkraut, żurek, or cucumbers in brine. And beer, wine, cider.

Nie wiem, co dokładnie jest takiego wyjątkowego w zakwasie, ale coś jest. To jeden z przykładów jak człowiek zdołał sprawić, by natura pracowała dla niego, gdy on pracuje dla natury. W tej samej grupie jest też kapusta kiszona, żurek czy ogórki kiszone. I piwo, wino, cydr.

Continue reading “Sourdough. Zakwas.”