Vincent Talleu

One of my first fascinations with making bread wasn’t me baking.

Jedną z moich pierwszych fascynacji dotyczących chleba nie było pieczenie przeze mnie.

Wersja polska poniżej

There is an impressive video of men working at a bakery, starting with the ingredients and ending with bread.

The man is Vincent Talleu, a French baker working in the United Kingdom. I always like the way he works in the video. I think this might actually be the first encounter with baking that really made me want to bake.

When you get to the bakery, there is nothing but flour bags and salt. Eight hours later there is bread everywhere. You look at it and you tell yourself “it’s me who created all of that”. And that’s really gratifying.
Vincent Talleu

Here are some more videos with him.

Wersja polska

Kiedyś trafiłem na robiące wrażenie nagranie osób, pracujących w piekarni.

W filmie tym występuje Vincent Talleu, francuski piekarz, pracujący w Wielkiej Brytanii. Zawsze podoba mi się sposób, w jaki pracuje. Myślę, że to mogło być pierwsze doświadczenie, które sprawiło, że chciałem zacząć piec.

Kiedy wchodzisz do piekarni, są tylko worki mąki i sól. Osiem godzin później wszędzie dokoła leży chleb. Patrzysz na to i mówisz do siebie “to ja to wszystko zrobiłem”. To jest bardzo satysfakcjonujące.
Vincent Talleu

Poniżej zostawiam trochę więcej filmów z jego udziałem.

One Reply to “Vincent Talleu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *