Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.

I always get a craving when I go past one of those soft pretzel places in the malls. And I saw one on Friday. Challenge accepted, delicious pretzel place.

Zawsze łapię smaka, gdy przechodzę obok miejsc sprzedających miękkie precelki w cynamonie, dość powszechne w centrach handlowych Wielkiej Brytanii. Tak jak w piątek. Wyzwanie podjęte, precelkownio.

Wersja polska poniżej.

All I needed was a good recipe, and I found one.

An important disclaimer here: full credit for this recipe goes to the author of “Things we make” blog. Before you tuck into those beauties you’ve just baked, go thank Claire. She totally deserves it. And has nice pictures there. I am simply copying it here for the record to match it in Polish translation.

Without further ado, let’s make some pretzels.

Planning

Close to none. You make the dough, give it about an hour, shape it, dip it, bake it, cover in butter, put in sugar, done. It took me about two hours only because I made the dough to dry.

Ingredients

Dough

 • 7 g quick action yeast (one pack)
 • 2 tablespoons caster sugar
 • 1 teaspoon salt
 • 275 g strong wheat flour
 • 275 g plain wheat flour
 • 350 ml lukewarm milk
 • 100 g melted butter

Soda bath

 • 2 cups very hot water
 • 2 tablespoons bicarbonate of soda

Coating

 • 50 g melted butter
 • Some mix of caster sugar and cinnamon (mixed together)

Preparation

 1. Mix yeast, salt, sugar and flours in a large bowl
 2. Combine warm milk with melted 100 grams of butter. It’s good to use something handy to pour from
 3. While mixing the dry mixture, gradually pour the milky mixture into it until it combines into a soft ball of dough. Do not repeat my mistake here – the moment it combined, I drank the rest of milk and the dough turned out a bit to dry. It was ok-ish, but did not stick together well and was a bit to firm for me. If it was to me now, I would have added 80% of the wet mixture at ones and the add more if needed. I think I added about 70%
 4. Cover the bowl and put it in a warm place for 1-2 hours to rise. It took mine 1 hour to double
 5. Prepare hot water for the bath and turn the oven on to 200 C
 6. Divide the dough in 16 roughly equal weight portions of dough, then roll them into thin strips. Mine were about 40-50 cm long. The dough was to dry and it did not work ideally, so I first preshaped it and when all were done partially, I repeated the rolling to extend even longer and then formed the pretzels. The dough regains plasticity when it rests
 7. You don’t need to make pretzels at all, it can be spirals, sticks, whatever you like. If you make pretzels and they don’t stick with the ends, you’ll have a chance to fix this after the bath. Mines all detached in the water and then easily held the sticking point after I corrected it
 8. Add bicarbonate of soda to the water and dip your pretzels for a bit, then let them drain a little
 9. Put your pretzels on baking trays and into the oven. 4-5 minutes, then rotate the tray and 4-5 more minutes. Melt the butter for brushing the pretzels. I also mixed the sugar and cinammon in a bowl. I like mines very sugary
 10. Take them out of the oven, brush with butter, dip in sugar, put aside to cool a little bit (but not too much)

  Pretzels on a cooling rack
  Pretzels on a cooling rack
 11. Eat
Pretzels
Pretzels

They were delicious. Antoni did not want cinnamon, so we just brushed some with butter so that they soften nicely, but did not dip. We had sixteen, two went to the neighbours, two to our friends, one is still left, but not for long, probably.

Wersja polska

Wszystko, czego było mi potrzeba, to dobry przepis.

Ważna informacja: wszystkie pochwały za przepis należą się Claire, prowadzącej bloga “Things we make”. Zanim pochłoniesz świeżo upieczone precelki, podziękuj jej, wejdź na jej bloga. Zdecydowanie na to zasługuje. I ma ładne zdjęcia. Ja skopiowałem przepis głównie po to, by go przetłumaczyć na polski.

Bez dalszego opóźniania, zróbmy precle.

Planowanie

Właściwie brak. Robisz ciasto, czekasz godzinę, kształtujesz, zanurzasz, pieczesz smarujesz masłem, cukrzysz, koniec. Wszystko zajęło mi dwie godziny głównie dlatego, że zrobiłem zbyt suche ciasto.

Składniki

Ciasto

 • 7 g drożdży instant (torebka)
 • 2 łyżki drobnego cukru (taki drobny kryształ)
 • 1 łyżeczka soli
 • 275 g mąki chlebowej pszennej
 • 275 g mąki zwykłej pszennej
 • 350 ml ciepłego mleka
 • 100 g stopionego masła

Kąpiel w sodzie

 • 2 szklanki gorącej wody
 • 2 łyżki stołowe sody oczyszczonej

Posypka

 • 50 g stopionego masła
 • Mieszanka drobnego cukru i cynamonu (zmieszane razem)

Przygotowanie

 1. Wymieszaj drożdże, sól, cukier i mąki w dużej misce
 2. Połącz ciepłe mleko ze stopionym masłem. Dobrze jest mieć je w czymś, z czego łatwo się nalewa
 3. Podczas mieszania suchej mikstury, stopniowo dolewaj tej mokrej aż powstanie miękka kula ciasta. Nie popełnij tu mojego błędu – ciasto się połączyło, a ja uznałem że jest już cacy i wypiłem resztę mleka. Ciasto okazało się zbyt suche i nie łączyło się zbyt dobrze ze sobą. Gdybym miał teraz powtórzyć proces, nalałbym od razu 80% mokrego do miski i dodał więcej jeśli byłoby trzeba. Myślę że dałem około 70% mleka z masłem do ciasta
 4. Przykryj miskę i połóż w ciepłym miejscu na 1-2 godziny, aby wyrosło. Moje podwoiło się w godzinę
 5. Przygotuj wodę na kąpiel i włącz piekarnik na 200 C
 6. Podziel ciasto na 16 mniej więcej jednakowej wielkości porcji ciasta. rozwałkuj je na cienkie paski. Moje miały około 40-50 cm. Jeśli ciasto opiera się, rozwałkuj częściowo wszystkie po kolei, po czym powtórz i wykończ wałkowanie. Ciasto z odpoczynkiem odzyskuje plastyczność
 7. Nie musisz formować precli. Możesz zrobić spirale, ślimaczki, patyki, cokolwiek chcesz. Jeśli precle Ci się rozklejają, po kąpieli w sodzie łatwo to poprawisz
 8. Dodaj sodę do wody i zanurz swoje precle na chwilkę, a potem daj im ociec
 9. Wyłóż precle na formie do pieczenia i wrzuć do piekarnika. Po 4-5 minutach obróć formę i piecz przez kolejnych 4-5 minut. W trakcie pieczenia roztop masło i przygotuj mieszankę cukru i cynamonu
 10. Wyjmij precle z piekarnika, posmaruj masłem, zanurz w cukrze i odłóż, aby lekko ostygły (ale nie całkiem)

  Studzące się precle
  Studzące się precle
 11. Jedz
Precle
Precle

Były pyszne. Antoni nie chciał cynamonu, więc jedynie posmarowałem mu precla masłem, żeby zmiękł. Zrobiliśmy szesnaście, dwa poszły do sąsiadów, dwa dla znajomych, jeden jeszcze jest, ale już pewnie nie za długo.

2 Replies to “Soft Sweet Pretzels. Delikatne słodkie precle.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *