Flour. Mąka.

The first white bread we have baked was made using strong white flour from Lidl. Then we bought organic and never switched back. When writing on how to start baking bread, we used four types of flour – white and dark, both organic and from Lidl. Just to compare.

Pierwszy biały chleb upiekliśmy używając mąki chlebowej z Lidla. Potem kupiliśmy ekologiczną i nie wróciliśmy do poprzedniej. Kiedy pisaliśmy jak zacząć piec chleb, użyliśmy czterech rodzajów mąki – jasnej i ciemnej, zarówno ekologicznej jak i tej z Lidla, żeby porównać.

Wersja polska poniżej.

The flours I used:

 • Belbake Strong White Flour (Lidl)
 • Belbake Strong Wholemeal Flour (Lidl)
 • Bacheldre Organic Stoneground Strong White Flour (Amazon)
 • Bacheldre Organic Stoneground Strong Wholemeal Flour (Amazon)

I’m no expert on food ingredients quality. I’m simply sharing my observations, so feel free to point out if anything is wrong.

 • Price: I pay around £2 for a 1.5 kg of an organic strong flour, where you can buy a similar bag at Lidl for around 75 p. The quantity is enough for a couple loaves
 • Both flours contain statutory nutrients: Calcium Carbonate, Iron, Niacin, Thiamine. Lidl’s white flour has ascorbic acid as an extra
 • When put on a plate,  Bacheldre white flour was sticking together a little (forming very delicate lumps), and Lidl one did not. Just if the one from Lidl dried out or something
  White flours, Bacheldre left, Belbake (Lidl) right
 • I’ve noticed that organic flour had a nice smell when dry – I could not feel that with Lidl. After adding water every dough had a pleasant smell
  Wholemeal flours, Bacheldre left, Belbake (Lidl) right
 • Working with white flour: Lidl dough was very enjoyable to work with, perhaps a little dry. Bacheldre was sticky until the last round of stretch end fold. It was still sticky then, but formed a nice ball and left clean hands
 • Working with wholemeal flour: Bacheldre one formed a nice dense dough that was easy to work with, whereas Lidl dough was sticky to the very end, including sticking to my fingers when degasing. With a small amount of flour on the worktop it was manageable, but quite soft
 • White loaves: loaf from Lidl was very soft when slicing, close to yeast cake soft, but tasty. Bacheldre one was firmer, but I shaped it badly and it had a huge hole in the crumb (it’s my fault, of course)
  A hole in the loaf
 • Wholemeal loaves: both were tasty and nice, maybe the Bacheldre one had a stronger aroma, but not by much.
  Lidl loaves on the left, Bacheldre loaves on the right. I’ve put them too close to each other in the oven and the sides are too white

The flours have different properties but not necessarily better or worse.

I have recently found advice that the flour simply should not be too old. In the end it’s up to you. I will stick with the organic ones, but Lidl ones seem ok too.

Update: I changed the flour brand, as the initial one was incorrect.

Wersja polska

Użyte mąki:

 • Belbake Strong White Flour (Lidl) – chlebowa
 • Belbake Strong Wholemeal Flour (Lidl) – pełnoziarnista
 • Bacheldre Organic Stoneground Strong White Flour (Amazon) – chlebowa ekologiczna
 • Bacheldre Organic Stoneground Strong Wholemeal Flour (Amazon) – pełnoziarnista ekologiczna

Nie jestem ekspertem w dziedzinie jakości jedzenia. Dzielę się jedynie swoimi obserwacjami i mile przyjmę wszystkie uwagi.

 • Cena: płacę około 2 funty za 1,5 kg ekologicznej mąki chlebowej, podczas gdy podobna ilość z Lidla kosztuje około 75 p. Tyle wystarczy na kilka bochenków
 • W obu mąkach są dodatki, wynikające z regulacji brytyjskich: węglan wapnia, żelazo, niacyna i tiamina. Lidlowa zawiera jeszcze kwas askorbinowy
 • Wyłożona na talerz mąka z Bacheldre łączyła się w małe grudki, Lidlowa była całkiem sypka. Tak jakby ta z Lidla była suchsza
  Białe mąki, Bacheldre po lewej, Belbake (Lidl) po prawej
 • Mąka ekologiczna miała ładny zapach, gdy była sucha – nie czułem tego w Lidlowej. Po wymieszaniu z wodą każda miała podobny zapach
  Pełnoziarniste mąki, Bacheldre po lewej, Belbake (Lidl) po prawej
 • Praca z białą mąką: ciasto z Lidlowej mąki było bardzo fajne w obróbce, może trochę zbyt suche. To z Bacheldre było klejące aż do ostatniego składania. Wciąż było klejące, ale uformowało ładną kulę i odchodziło od dłoni
 • Praca z mąką pełnoziarnistą: ciasto z Bacheldre było zwarte i gęste, ale łatwo się z nim pracowało, podczas gdy Lidlowe było klejące do samego końca, nawet przy odgazowaniu przed formowaniem zostawało na dłoniach. Z małą ilością mąki na blacie dało się je formować, ale było delikatniejsze
 • Białe bochenki : ten z Lidlowej mąki był bardzo delikatny przy krojeniu, bardziej jak drożdżówka niż chleb. Bacheldrowy był sztywniejszy, ale źle go uformowałem i miał wielką dziurę w środku (to oczywiście moja wina, nie mąki)
  Dziura w chlebie
 • Ciemne bochenki: oba były smaczne i miłe dla oka, może ten z Bacheldre był nieco bardziej aromatyczny.
  Lidlowe bochenki po lewej, Bacheldre po prawej. Ułożyłem je w piekarniku zbyt blisko siebie i boki są zbyt jasne

Wypróbowane mąki mają różne właściwości, ale niekoniecznie lepsze lub gorsze.

Ostatnio Eliza Mórawska radziła (właśnie pisze na temat chleba, polecam), że mąka przede wszystkim nie powinna być zbyt stara. Koniec końców to Twoja decyzja, jakie mąki wybierzesz. Ja będę się trzymał tych ekologicznych, choć Lidlowe też były w porządku.

Poprawka: podałem złą markę mąki, poprawione.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *