New logo. Nowe logo

Let’s face it: I am not a graphics designer. I have no experience, hardly any talent. But I did need a logo. It took me several months to think of a right one and here it is. It will most probably require improvement, but that’s a start. All compliments are welcome.

Spójrzmy prawdzie w oczy: Nie jestem grafikiem. Nie mam doświadcznia, prawie nic talentu. Ale potrzebowałem logo. Kilkanaście miesięcy zajęło mi wymyślenie właściwego i oto jest. Pewnie będzie wymagać poprawek, ale zawsze to jakiś początek. Wszystkie komplementy mile widziane.

New logo. Nowe logo.
New logo. Nowe logo.

UPDATE. AKTUALIZACJA.

I have removed the logo. There have been voices that it looks like poo, not a banneton. Oh well, back to drawings.

Usunąłem logo. Pojawiły się głosy, że wygląda jak kupa, a nie kosz do wyrastania. Trudno, wracamy do rysowania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *