Basic kids’ bread on steroids. Podstawowy chleb dla dzieci, na sterydach.

I can’t make new breads every time. Sometimes we do get back to the old ones, just add something new to them. Like a sourdough starter.

Nie da się bez przerwy robić nowych chlebów. Czasami wracamy do tych starych, tylko dodajemy do nich czegoś nowego. Na przykład zakwasu.

Wersja polska poniżej.

Mixing yeast and sourdough is rather new to us and we don’t do it very often. Some might view it as blasphemy, I don’t mind (or care). Sometimes when making a simple white bread we add a bit of yeast to give it a boost, especially when we need the bread a bit faster – we can’t always wait 6-8 hours for a loaf at home. A teaspoon of dried yeast does the trick, and the loaf gets a bit more open crumb.

This time however we’ve added sourdough to a typical quick yeast loaf. I like it in the basic version, but this was one of those “what if” moments. Gave it a try, and it worked.

Basic kids' bread on steroids
Basic kids’ bread on steroids

Planning

None. You’ll need around 90 minutes for preparation and 20-30 minutes for baking.

Ingredients

This made a decent size loaf.

 • 400 g wholemeal wheat flour
 • 150 g strong wheat flour
 • 325 g water (hand-warm)
 • 40 g butter (rather soft)
 • 60 g sourdough
 • 1 teaspoon dry yeast
 • 12 g salt

Preparation

Follow instructions for Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.

An experienced reader will notice I had used a banneton this time. I think this is the first time I got such a nice shape from an oval banneton.

Basic kids' bread on steroids - the crumb
Basic kids’ bread on steroids – the crumb

The crumb shows I haven’t shaped the loaf well enough. Also, maybe I should be adding butter to the dough after all other ingredients are mixed so that the gluten forms first.

The flavour is really nice, a bit richer than on yeast alone.

Wersja polska.

Mieszanie drożdży z zakwasem to dla nas raczej nowa rzecz, nie zdarza się nam zbyt często. Niektórzy uważają to za bluźnierstwo, mi to nie przeszkadza. Czasem dodajemy łyżeczkę drożdży do podstawowego białego chleba – nie możemy zawsze czekać 6-8 godzin na chleb do domu. Dzięki odrobinie tych żyjątek oszczędzamy sporo czasu, a i miękisz jest bardziej otwarty.

Tym razem jednak dodaliśmy zakwas do typowego chleba na drożdżach. Lubimy wersję podstawową, ale to było jedno z tych “ciekawe co wyjdzie jeśli”. Spróbowaliśmy, wyszło.

Podstawowy chleb dla dzieci, na sterydach
Podstawowy chleb dla dzieci, na sterydach

Planowanie

Brak. Przygotowanie chleba zajmuje około 90 minut, pieczenie 20-30 minut.

Składniki

Wyszedł z tego jeden rozsądnych rozmiarów bochenek.

 • 400 g mąki pszennej pełnoziarnistej
 • 150 g mąki pszennej chlebowej
 • 325 g wody (ciepłej, nie gorącej)
 • 40 g miękkiego masła
 • 60 g zakwasu
 • 1 łyżeczka suszonych drożdży
 • 12 g soli

Przygotowanie

Wykonaj instrukcje z Basic kids’ bread. Podstawowy chleb dla dzieci.

Doświadczony czytelnik zauważy, że tym razem użyłem koszyka do wyrastania chleba. Chyba pierwszy raz uzyskałem taki ładny kształt z owalnego kosza.

Podstawowy chleb dla dzieci, na sterydach - miękisz
Podstawowy chleb dla dzieci, na sterydach – miękisz

Miękisz sugeruje, że nie uformowałem za dobrze bochenka. Być może również powinienem dodawać masło do ciasta już gdy reszta składników jest wymieszana, aby zawiązać trochę glutenu przed dodaniem tłuszczu.

Smak jest bardzo ładny, nieco bogatszy niż w wersji podstawowej.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *