Yeast water rolls. Bułki na wodzie drożdżowej.

This bake was a bit unexpected and I improvised, but it turned out a keeper. I used excess raisin yeast water when I was refreshing it and made some delicious breakfast rolls.

Ten wypiek był dość niespodziewany i musiałem improwizować, ale wyszło coś wartego zachowania. Użyłem nadmiaru wody drożdżowej na rodzynkach, gdy ją odświeżałem, i przygotowałem pyszne bułeczki śniadaniowe.

Wersja polska poniżej.

I made very simple assumptions: yeast water in levain, strong flour only, about 65% hydration, about 2% salt. I needed a levain obviously, and did a couple stretch and folds of the dough. Here it is.

Planning

Prepare levain and leave it for 12-16 hours. Mix the dough, bulk proof about 2 hours, then dividing and shaping (about 15 minutes), finally 1-1.5h final proof and 15 minutes baking.

Yeast water rolls
Yeast water rolls

Ingredients

Makes about 15 rather small rolls.

Levain

 • 200 g strong white wheat flour
 • 250 g yeast water

Final dough

 • 450 g levain
 • 350 g strong white wheat flour
 • 50 g light rye flour
 • 14 g salt
 • 200 g water

  Yeast water rolls
  Yeast water rolls

Preparation

 1. Mix the levain and leave it covered to get active for 12-16 hours
 2. Mix the final dough with all ingredients. I used a kitchen robot with a dough hook, it was mixed on medium speed for 3-4 minutes
 3. Leave it covered for two hours
 4. Do the stretch and fold after 15, 30 and 45 minutes
 5. Divide the dough into 15 portions, each having 75-80 g
 6. Round each portion by wrapping it in your hand (it should touch your palm), then surrounding it with a a thumb and little finger. While those two fingers are touching the worktop surface, perform a circular motion  on the surface. The rolls will become nice and round
 7. Leave them covered for 60-90 minutes to rise
 8. Set your oven to 200 C degrees. Know your oven
 9. Just before putting them into the oven, brush each roll with water and then score it with a knife
 10. Bake for 15 minutes until golden-brown and then leave on a cooling rack

  Yeast water rolls: the crumb
  Yeast water rolls: the crumb

They came out quite small and soft with crunchy crust. Very tasty, but not too filling. Next time I’ll try using more rye flour.

I guess I need to create more of my own recipes.

Wersja polska

Poczyniłem proste założenia: woda drożdżowa w zaczynie, tylko jasna mąka, około 65% hydracji, około 2% soli. Potrzebny jest zaczyn, a ciasto będzie wymagać kilku rozciągań i składań. Oto przepis.

Planowanie

Przygotuj zaczyn i zostaw na 12-16 godzin. Zamieszaj ciasto, wyrastaj wstępnie przez 2 godziny, podziel i uformuj (około 15 minut), potem 1-1,5 godziny końcowego wyrastania i piecz 15 minut.

Bułki na wodzie drożdżowej
Bułki na wodzie drożdżowej

Składniki

Wystarcza na 15 maławych bułeczek.

Zaczyn

 • 200 g mąki chlebowej pszennej typ około 750
 • 250 g wody drożdżowej

Ciasto końcowe

 • 450 g zaczynu
 • 350 gmąki chlebowej pszennej typ około 750
 • 50 g mąki chlebowej żytniej typ około 720
 • 14 g soli
 • 200 g wody

  Bułki na wodzie drożdżowej
  Bułki na wodzie drożdżowej

Przygotowanie

 1. Zamieszaj zaczyn i zostaw przykryty na 12-16 godzin do zaktywizowania
 2. Zamieszaj końcowe ciasto ze wszystkimi składnikami. Ja użyłem miksera z hakiem do ciasta, który wyrabiał je na średniej prędkości przez 3-4 minuty
 3. Pozostaw pod przykryciem na dwie godziny
 4. Wykonaj rozciąganie i składanie po 15, 30 oraz 45 minutach
 5. Podziel ciasto na 15 porcji po 75-80 g każda
 6. Zaokrąglij każdą porcję otaczając ją dłonią (ciasto powinno dotykać wnętrza dłoni) i obejmując ją kciukiem i małym palcem. Gdy oba te palce dotykają powierzchni roboczej, wykonaj kolisty ruch na niej. Ciasto się ładnie zaokrągli i uzyska gładką skórkę
 7. Pozostaw pod przykryciem na 60-90 minut do wyrośnięcia
 8. Nastaw piekarnik na 200 stopni. Znaj swój piekarnik.
 9. Przed włożeniem do piekarnika, posmaruj każdą bułkę wodą i natnij nożem
 10. Piecz przez 15 minut do zarumienienia na złoto-brązowo i pozostaw na kratce do ostygnięcia

  Bułki na wodzie drożdżowej: miękisz
  Bułki na wodzie drożdżowej: miękisz

Wyszły małe i delikatne, z chrupiącą skórką. Bardzo smaczne, ale niezbyt sycące. Następnym razem spróbuję więcej mąki żytniej.

Chyba muszę zacząć tworzyć więcej moich własnych przepisów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *